Om als taxichauffeur te kunnen werken, is het hebben van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht gesteld door de overheid. Deze verplichting geldt ook voor mensen die werkzaam zijn in de kinderopvang en het onderwijs. Een VOG taxi is een bewijs dat jouw betrouwbaarheid weergeeft.

Wat is een VOG?

Een VOG is een verklaring omtrent gedrag. Met deze verklaring wordt het bewijs geleverd dat je in het verleden geen strafbaar feit hebt gepleegd. Een VOG is echter niet voor elk beroep een voorwaarde.

Waarom is een VOG taxi verplicht?

Als taxichauffeur vervoer jij andere mensen in jouw taxi en ben jij verantwoordelijk voor hun veiligheid. In een aantal gevallen gaat het hierbij om kwetsbare mensen.

Hierbij kun je denken aan:

  • mensen die slecht ter been zijn
  • blinden en slechtzienden
  • mensen die hebben gedronken
  • ouderen

 

Als taxichauffeur moet jij garant kunnen staan voor een veilig vervoer van jouw klant.

Een klant moet er dus ook op kunnen vertrouwen dat jij bevoegd bent om een taxi te besturen. Met de afgifte van een verklaring kun jij aantonen dat je geen strafblad hebt en dat je in het verleden niet bent aangehouden voor bijvoorbeeld het rijden onder invloed.

De standaard terugkijktermijn is vier jaar bij een Verklaring omtrent gedrag. In sommige gevallen geldt echter een langere termijn. Voor taxichauffeurs is de terugkijktermijn voor het verstrekken van een VOG vijf jaar. Dit houdt in dat je de afgelopen vijf jaar geen strafbaar feit mag hebben gepleegd.

Justis

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de afdeling Justis verantwoordelijk gesteld voor de screening en afgifte van de VOG’s.

Justis raadpleegt het Justitieel Documentatiesysteem, maar kan daarnaast ook informatie opvragen bij de volgende instanties:

  • politie
  • reclassering
  • Openbaar Ministerie

Aanvragen VOG taxi

Het aanvragen van een VOG kun je op de volgende drie manieren doen:

  • Aanvraag via de gemeente
  • Digitaal aanvragen
  • Aanvragen via Justis

VOG niet goedgekeurd

Als de VOG niet wordt goedgekeurd, krijgt je daar per post melding van via Justis.

In de brief zal de reden voor weigering staan vermeld. Je kunt hiertegen bezwaar maken, zoals dat staat omschreven in de Algemene wet bestuursrecht. Bij het bezwaar kun je dan aangeven, waarom je het niet eens bent met de afwijzing.