Elke organisatie krijgt te maken met afval, maar elk afvalprobleem is anders. De ene organisatie heeft veel restafval, de andere juist veel papier en karton. De ene organisatie produceert ook veel meer afval dan de andere organisatie. Daarom is het belangrijk om een duidelijk afvalinzameling plan te hebben. Wij vertellen je graag meer over hoe je afval in moet zamelen bij je organisatie.

Afval gescheiden inzamelen

Ten eerste helpt het jouw organisatie en het milieu, wanneer je het afval gescheiden inzamelt. Dat betekent dat papier en karton een aparte vuilnisbak of container krijgen, net als PMD, glas, groenafval en restafval. Op die manier zorg je ervoor dat het afval zoveel mogelijk gerecycled kan worden door het afvalverwerkingsbedrijf. Dat is goed voor het milieu, omdat er bij recycling minder CO2 uitgestoten wordt en er minder nieuwe grondstoffen gewonnen moeten worden. Afval scheiden is daarnaast ook goed voor je portemonnee. Win-win dus!

Container huren

Voor het gescheiden inzamelen van het afval, kun je verschillende containers huren. Kies bijvoorbeeld voor containerverhuur bij Renewi, daar zitten veel voordelen aan vast. Zo worden de containers op een vooraf afgesproken dag geleverd, vaak kan dit erg snel. Daarnaast verzorgt Renewi de lediging en het verwerken van het afval. Dit gebeurt op een duurzame manier, zodat je als organisatie ook een steentje bijdraagt aan het milieu. Bij Renewi kun je voor elke afvalstroom een container vinden en ze helpen je graag bij het bepalen welke afvalstromen bij jouw organisatie horen

De voordelen van afval scheiden

Er zitten veel voordelen aan afval scheiden. Zo zorg je ervoor dat afval geschikt is voor hergebruik of recycling. Zo geef je jouw afval een nieuw leven. Afvalstromen zoals PMD, en papier en karton zijn erg geschikt voor recycling, papier kan namelijk tot wel 25 keer gerecycled worden! Daarnaast helpt afval scheiden om de afvalhopen bij jouw organisatie kleiner te maken, met name het restafval. Daardoor hoeven de containers minder vaak geleegd te worden. Je draagt hierdoor ook bij aan een schoner milieu, want vuilnisophaalwagens moeten minder vaak rijden en recycling geeft minder CO2-uitstoot dan afvalverbranding.