Ontwikkelingen staan niet stil. Telecom bedrijven rollen 4G uit over Nederland. 5G is de volgende stap. Is 5G, of zijn latere doorontwikkelingen hiervan, de toekomstige verbindende schakel voor internet in het buitengebied? Ook voor snel en stabiel internet in Friesland is deze discussie relevant.

Kwaliteit van verbinding:

De Randstad en grote steden hebben een grote dichtheid van GSM masten. Dwz per km2  zijn meer zendmasten aanwezig dan in dunbevolkte gebieden. Masten worden in het buitengebied (ook in Friesland) geplaatst op max. afstand van elkaar, opdat de zendgebieden elkaar nog maar net overlappen.(kosten/baten) Resultaat zeer geringe ontvangst van het GPRS signaal (2G) binnen- en buitenshuis. Fatsoenlijke gesprekken zijn met mobiele telefonie in merendeel van de huishoudens op het platteland binnenshuis niet te voeren. Hetzelfde geldt ook voor 3G ontvangst.  De verspreiding van 4G is in het buitengebied nog niet verwezenlijkt. Het zal wel komen, maar maakt dan van dezelfde masten gebruik als 2G en 3G. De komst van nieuwe netwerken laat op basis van de ervaring langdurig op zich wachten, voor die gebieden waar de woningdichtheid gering is. De dunne bezetting van masten/ km2  maakt dat mobiele netwerken daardoor sneller overbelast raken als bijvoorbeeld het seizoensgebonden toerisme, de verbinding vraag van en naar de gsm masten doet toenemen.

Nieuwe netwerken, brengen vooruitgang dankzij nieuwe technieken wordt dan gezegd. De ontvangstkwaliteit van het signaal van een 5G is verbeterd ten opzichte van 4G en deze weer ten opzichte van 3G en respectievelijk 2G. Bedoeld wordt dat het doordringend vermogen binnenshuis groter wordt. Dat met de gebruikte frequentieband het bereik van de zendmast geringer zal zijn wordt echter niet zo duidelijk gecommuniceerd. Nieuwe netwerken vragen om meer zend- en ontvangstmasten per km2 of een hoger zendvermogen en daarmee zal de stralingsbelasting en bijkomend verzet tegen plaatsing extra masten alleen maar progressief toenemen. Ook Nederland kent haar Stiltegebieden. Gebieden waar absoluut geen radioverkeer is toegestaan!

Bij het uitblijven van extra zend en ontvangstmasten in Friesland zullen dus meer gebieden verstoken blijven van een verbinding met 4G en 5G. Daarentegen zal de plaatsing van extra masten het gebruik van energie voor zenden /ontvangen en transport van data in tegenstelling tot publicaties doen toenemen. Zoals het energiegebruik nu is geëtaleerd wordt het vergelijk immers gemaakt met koper en coax verbindingen. Het ouderwetse elektrisch systeem van Ptt en kabelexploitanten,  waarbij voor het datatransport over de elektrische leiding veel energie nodig is. Een vergelijk met Glasvezel en zelfs nog met  hybride netwerken had in het kader van moderne technieken naast elkaar objectiever geweest en het voordeel zou daarbij onmiskenbaar aan de  glasvezel zijn toekomen. Glasvezel is naar rato van data hoeveelheden, die gelijktijdig kunnen worden getransporteerd, aanzienlijk groener en duurzamer en ook nog eens zonder dat straling wordt geproduceerd. Iedere twijfel rondom gezondheidsfactoren van GSM-straling kan daarmee tot een minimum worden gereduceerd. Wat je noemt echt “duurzaam”.

Hoe zit het met veiligheid?

Tegenwoordig kan een beetje amateur hacker het gsm signaal zo uit de lucht plukken. De verhalen over afluisterpraktijken ook van politici ligt ons nog zo vers in het geheugen. Bescherming van datastromen door de lucht is aanmerkelijk gecompliceerder dan via een glasvezel. Ieder bedrijf met een gereserveerde lijn (dedicated) maar ook ieder burger met zijn eigen glasvezellijn tot in de centrale heeft meer zekerheden over de beveiliging van data dan informatie via gedeelde ( meerdere gebruikers op hetzelfde toegangspunt) mobiele netwerken.

Van eenvoudige vervreemding bedrijfsgevoelige informatie tot het bespieden van de burger in zijn gang en wandel mag de veiligheid van privacy en toegankelijkheid van het internet als contact medium niet verder worden benadeeld, voor zover dat al niet door veiligheidsdiensten is genegeerd.

Internet gaat een exponentiële groei van data en gebruiksmogelijkheden genereren, die vragen om een betrouwbare infrastructuur. Alle signalen door de lucht ondervinden naast de aftap mogelijkheden ook negatieve invloed van meteorologische factoren. Met de toename van stortbuien, de zogenaamde regenschermen en grote cellen , maar ook de vaker door het jaar aanwezige stormen vergroten de storingsgevoeligheid die aan een GSM netwerk kleven.

Medisch monitoren:

Zodra de applicaties/ toepassingen voor EHealth vanuit de medische sector hun intrede doen, zal de normering voor beveiliging en betrouwbaarheid van de netwerken zwaar gaan wegen. Mobiele netwerken die sneller oververhit raken bij externe factoren als meteorologie en explosieve gebruikers aantallen bij evenementen en seizoensgerelateerde activiteiten kunnen zich dan moeizaam meten aan de kwaliteit, die aan glasvezelnetwerken kan worden gesteld. Uitval van een zendmast resulteert in onbereikbaarheid van velen tegelijk. In die situatie zal de patiënt die via een mobiel netwerk aan een monitor of iets dergelijks is aangesloten en thuis medisch wordt bewaakt vanuit het ziekenhuis, het er zeker in enige vorm benauwd van krijgen. Realtime in een mobiel netwerk houdt dan geen stand.

De maatschappelijke ontwikkeling:

De maatschappij evolueert in rap tempo. Het gebruik van data en de toepassingen soortgelijk. Communicatietechniek maakt een wezenlijk onderdeel uit van onze maatschappij, economie en in toenemende mate van het medisch instrument. Juist betrouwbare bandbreedte gericht op die groei maakt de weg vrij voor voortgaande evolutie vergelijkbaar met een TGV (hogesnelheidstrein) i.p.v. een boemeltje. Het vergelijk aan bandbreedte is duidelijk; Glasvezel met capaciteit van een ongelijkvloerse Highway met ongekend aantal  rijbanen naast elkaar, tegenover een veel beperkter meerbaanssnelweg met knooppunten en toegangspoorten.

Het onderscheid tussen 4g en 5g en glasvezel

De ontwikkeling van mobiele netwerken dient een expliciet doel. Het toepassingsveld van de GSM technieken bedient de algemene gebruiker die onderweg is van A naar B. Het verzorgt de schakel tussen mobiliteit en verbondenheid.

Het glasvezelnetwerk is de onderliggende structuur die met name het meer professionele domein verzorgd. Tot dat domein worden niet alleen bedrijfsmatige en (medisch) technische, maar ook de Triple Play diensten gerekend, waaronder 3-dimensionale televisie, 4K -televisie, streaming services en on-demand services op grootbeeld schermen, teleconferenties  en zo meer.

Samen kunnen  deze 2 sterk verschillende netwerken meer:

Met juist een toegesneden domein dragen beide netwerksystemen, ieder voor zich en in samenhang met elkaar, bij aan de verbondenheid van de gebruiker en het doel om mensen en diensten te verbinden. Om daarmee de individuele en collectieve kwaliteit van functioneren en het algemeen maatschappelijk beleven op een hoger niveau te brengen.

Niet contra maar in synergie, waarbij nogmaals het mobiele netwerk de mobiliteit moet garanderen en het glasvezelnetwerk, als netwerk van de toekomst, de drager van alle informatica wordt. Zo worden we optimaal verbonden.